Pakiet premium

1 650,00  (brutto)

 

W ramach pakietu PREMIUM przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści zgód (checkbox) i klauzul informacyjnych zgodnych z RODO oraz z innymi przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży online,
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies zgodną z RODO,
 • dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (ODO):
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • politykę bezpieczeństwa wraz załącznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenie o poufności, rejestr czynności przetwarzania danych, rejestr naruszeń),
  • wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych.

Dokumenty są przygotowywane przez radcę prawnego lub adwokata.

Gwarancja legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis

 

W ramach pakietu PREMIUM przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści zgód (checkbox) i klauzul informacyjnych zgodnych z RODO oraz z innymi przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży online,
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies zgodną z RODO,
 • dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (ODO):
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • politykę bezpieczeństwa wraz załącznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenie o poufności, rejestr czynności przetwarzania danych, rejestr naruszeń),
  • wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych.
 • Regulamin obejmujemy  monitoringiem* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy.
 • * przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczony jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.W ramach pakietu Premium przygotowujemy regulamin dla  sklepu oferującego rzeczy ruchome i dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych pod wymogi RODO dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki z o.o., zatrudniającej  do 3 pracowników prowadzącej sprzedaż wyłacznie za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub za pośrednictwem platformy Allegro.

  Jeśli zatrudniasz powyżej 3 pracowników lub prowadzisz inną formą działalności, napisz do nas w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

Dokumenty są przygotowywane przez radcę prawnego lub adwokata.

Gwarancja legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych, usług, prowadzenia sprzedaży w formie dropshipping skontaktuj się z naszym Doradcą w celu sporządzenia wyceny usługi.

Kontakt z doradcą: (+48) 77 546 63 90