Zastrzeżenie znaku (nazwy lub logo) w Urzędzie Patentowym RP

Przygotowanie dokumentacji do Urzędu Patentowego RP:

  • kompletna dokumentacja przygotowana na podstawie dostarczonych informacji
  • wsparcie prawnika na każdym etapie rejestracji

Opłaty urzędowe:

  • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w pierwszej klasie – 450 PLN
  • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w kolejnej klasie – 120 PLN
  • opłata za 10 lat okresu ochronego – 400 PLN
  • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN

Jak należy wnosić opłaty do Urzędu Patentowego:

  • równocześnie z przesłaniem podania do Urzędu Patentowego należy wnieść opłatę urzędową w wysokości 450 PLN za zgłoszenie znaku
  • po wydaniu pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy, do 3 miesięcy należy dokonać płatności za 10 letni okres ochronny w kwocie 400 PLN oraz 90 PLN za publikację

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania.
W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

Jednym z punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i/lub usług, który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, czyli Klasyfikacji Nicejskiej, z dn. 15 czerwca 1957 roku. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

Kup dokumentację do zastrzeżenia nazwy lub logo w Urzędzie Patentowym RP

Teraz tylko 500 PLN brutto!