Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Prawidłowe jej opracowanie wymaga uwzględnienia specyfiki branży, realizowanych zadań i analizy organizacyjnej firmy.

Dokumentacja ODO:

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Wzory umowy powierzenia danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności – dokument umieszczany na stronie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i udostępniane.

Polityka prywatności z reguły zawiera informacje na temat:

 • jakie dane są zbierane od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas np. rejestracji
 • w jaki sposób są wykorzystywane, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom
 • w jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem
 • w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika
 • w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników