Niedawno pisaliśmy o reklamacjach, a więc czas wspomnieć o zmianach w przepisach.

Po pierwsze od 10 stycznia 2017 r. Sprzedawca ma 30 dni na udzielenie konsumentowi odpowiedzi na reklamacje (art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Zgodnie z brzmieniem nowego artykułu Sprzedawca zobowiązany jest przesłać konsumentowi odpowiedź na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

Druga zmiana dotyczy wyłączenia domniemania uznania reklamacji za uwzględnioną przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru przez konsumenta formy spełnienia roszczenia jaką jest odstąpienie od umowy. W takim przypadku nierozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie reklamacja, nie jest równoznaczna z jej uznaniem złożonej reklamacji.