Reklamacja to kolejny trudny temat budzący wśród Przedsiębiorców wiele wątpliwości. Przepisy kodeksu cywilnego precyzyjnie regulują sposoby rozpatrywania zasadnych Reklamacji, jednak gdy mamy do czynienia z bezpodstawną Reklamacją, sprawa nie jest już taka prosta.

Kto bowiem pokrywa koszty dostarczenia towaru, który według Przedsiębiorcy nie jest dotknięty wadą? Logicznym zdawałoby się, że Klient odsyłający towar. Jednak, według UOKIK, wszelkie obciążenia dotyczące rozpatrywania reklamacji, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Sprzedającego, spoczywają na Przedsiębiorcy i leżą w zakresie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.