Polityka prywatności

Serwisu internetowego legalnyregulamin.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu serwisu internetowego działającego w domenie legalnyregulamin.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Zleceniodawców.

2. Administratorem danych osobowych Zleceniodawców jest Wykonawca tj. Legalny Regulamin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-220 przy ulicy Jana Dzierżonia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745934, NIP: 7492102536, REGON: 381080245.

3. Wykonawca przestrzega zasad ochrony Zleceniodawców przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Zleceniodawca korzystając z usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wykonawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zbiory danych osobowych Zleceniodawców zgłoszone są do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

6. Wykonawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz w celach księgowych tj.:
a) złożenia zamówienia w Serwisie,
b) dokonania wyceny usługi prawnej,
c) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną za pośrednictwem Serwisu w tym w celu wykonania usługi prawnej,
d) wystawienia faktury z tytułu realizacji usług.

2. Wykonawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer identyfikacyjny PESEL,
d) numer identyfikacji podatkowej NIP,
e) adres poczty elektronicznej e-mail,
f) numer telefonu,

3. Wykonawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Wykonawcę.

§3 Pliki „Cookies”

1. Wykonawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Zleceniodawcę. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Zleceniodawcy za pomocą którego łączy się z Serwisem.

2. Pliki Cookies pozwalają Wykonawcy na dostosowanie i optymalizację Serwisu dla potrzeb Zleceniodawców, tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu.

3. Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Zleceniodawcy.

4. Zleceniodawca w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Serwisu lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Zleceniodawcy.

§4 Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Zleceniodawców organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Wykonawcę.