Oferta

Jakie są zalety przygotowania dokumentów za pośrednictwem serwisu legalnyregulamin.pl?

Doświadczenie

nasze dokumenty są tworzone przez specjalistów z branży e-commerce posiadających wieloletnie doświadczenie (Radców Prawnych i Adwokatów).

Wszechstronność

przygotowujemy regulaminy dla sklepów, serwisów, aplikacji, start-upów, politykę prywatności, dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, pomagamy przy reklamacjach, odstąpieniu od umowy, zastrzegamy znaki towarowe, przygotowujemy umowy.

Bezpieczeństwo

przygotowane przez nas dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, stworzone regulaminy pozbawione są klauzul niedozwolonych co zapewnia przedsiębiorcy ochronę przed łowcami klauzul i roszczeniowymi klientami. Nasi prawnicy posiadają ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem.

Kompleksowość

proponujemy naszym klientom wszystkie dokumenty, które są wymagane przepisami prawa do zamieszczenia na stronie sklepu lub serwisu. Oprócz przygotowania regulaminu, sprawdzamy proces zakupu, wskazujemy treści checkbox wymagane do zamieszczenia na stronie sklepu, serwisu. Nasze usługi abonamentowe dają przedsiębiorcy poczucie, że my nadzorujemy stworzony regulamin, służymy pomocą przy reklamacjach, odstąpieniu od umowy.

Spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów

przygotowujemy indywidualne dokumenty dostosowane do specyfiki danej działalności. Możemy również zaproponować wzory dokumentów wraz z instrukcją do samodzielnego wypełnienia (dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych).

 

 

Pakiety promocyjne

Cena brutto Sklep online

Pakiet Starter

w ramach pakietu przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści zgód (checkbox),
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies,

Regulamin obejmujemy  monitoringiem* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

 

500,00 Kup online

Pakiet Premium

w ramach pakietu przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści zgód (checkbox) i klauzul informacyjnych zgodnych z RODO oraz z innymi przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży online,
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies zgodną z RODO,
 • dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (ODO):
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • politykę bezpieczeństwa wraz załącznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenie o poufności, rejestr czynności przetwarzania danych, rejestrem naruszeń),
  • wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych.

Regulamin obejmujemy  monitoringiem* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy.

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

 

1000,00 Kup online
 

Indywidualne regulaminy sklepów

Cena brutto Sklep online

Indywidualny regulamin sklepu (standard)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży rzeczy ruchomych wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox),
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

 

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

 

400,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (produkty cyfrowe)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży produktów cyfrowych wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox),
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

 

420,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (dropshipping)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży w formie dropshipping wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox),
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

 

450,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (usługi)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży usług wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox),
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres email z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesięcy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres email; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

500,00 Kup online
 

Polityka prywatności

Cena brutto Sklep online

Indywidualna polityka prywatności (sklep internetowy)

 • indywidualnie przygotowana polityka prywatności dla sklepu internetowego wraz z treścią informacji o cookies zgodna z RODO,
 • sprawdzenie treści zakładek (rejestracja, logowanie, kontakt, newsletter),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox), przykładowych treści klauzul informacyjnych.
150,00 Kup online

Indywidualna polityka prywatności (serwis internetowy)

 • indywidualnie przygotowana polityka prywatności dla serwisu internetowego wraz z treścią informacji o cookies zgodna z RODO,
 • sprawdzenie treści zakładek (rejestracja, logowanie, kontakt, newsletter),
 • wskazanie przykładowych treści zgód (checkbox), przykładowych treści klauzul informacyjnych.
250,00 Kup online
 

Ochrona danych osobowych

Cena brutto Sklep online

Pakiet dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych RODO

w ramach dokumentacji przygotujemy:

 • politykę bezpieczeństwa wraz z załącznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenia o poufności, rejestrem czynności przetwarzania danych, rejestrem naruszeń), instrukcję zarządzania system informatycznym, wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

600,00 Kup online
 

Znak towarowy

Cena brutto Sklep online

Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

przygotowanie dokumentacji zastrzeżenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP

 • weryfikacja możliwości rejestracji znaku towarowego,
 • opracowanie klas towarowych do rejestracji znaku towarowego,
 • przygotowanie wniosku do rejestracji wraz z instrukcją postępowania,
 • wsparcie prawnika na każdym etapie rejestracji,

Co można zarejestrować:

 • znak słowny,
 • znak graficzny,
 • znak słowno-graficzny,

Możesz zarejestrować np. nazwy firmy, logo, znak produktu, nazwę domeny internetowej itp.

 

400,00 Kup online

Zastrzeżenie znaku towarowego w EUIPO (na terenie Unii Europejskiej)

przygotowanie dokumentacji zastrzeżenia znaku towarowego do EUIPO

 • weryfikacja możliwości rejestracji znaku towarowego,
 • opracowanie klas towarowych do rejestracji znaku towarowego,
 • przygotowanie i złożenie wniosku online do EUIPO w Twoim imieniu,
 • wsparcie prawnika na każdym etapie rejestracji,

Co można zarejestrować:

 • znak słowny,
 • znak graficzny,
 • znak słowno-graficzny,

Możesz zarejestrować np. nazwy firmy, logo, znak produktu, nazwę domeny internetowej itp.

 

600,00 Kup online