Oferta

Jakie są zalety przygotowania dokumentów za pośrednictwem serwisu legalnyregulamin.pl?

Doświadczenie

nasze dokumenty są tworzone przez specjalistów z branży e-commerce posiadających wieloletnie doświadczenie (Radców Prawnych i Adwokatów).

Wszechstronność

przygotowujemy regulaminy dla sklepów, serwisów, aplikacji, start-upów, politykę prywatności, dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, pomagamy przy reklamacjach, odstąpieniu od umowy, zastrzegamy znaki towarowe, przygotowujemy umowy.

Bezpieczeństwo

przygotowane przez nas dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, stworzone regulaminy pozbawione są klauzul niedozwolonych co zapewnia przedsiębiorcy ochronę przed łowcami klauzul i roszczeniowymi klientami. Nasi prawnicy posiadają ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem.

Kompleksowość

proponujemy naszym klientom wszystkie dokumenty, które są wymagane przepisami prawa do zamieszczenia na stronie sklepu lub serwisu. Oprócz przygotowania regulaminu, sprawdzamy proces zakupu, wskazujemy treści checkbox wymagane do zamieszczenia na stronie sklepu, serwisu. Nasze usługi abonamentowe dają przedsiębiorcy poczucie, że my nadzorujemy stworzony regulamin, służymy pomocą przy reklamacjach, odstąpieniu od umowy.

Spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów

przygotowujemy indywidualne dokumenty dostosowane do specyfiki danej działalności. Możemy również zaproponować wzory dokumentów wraz z instrukcją do samodzielnego wypełnienia (dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych).

 

 

Pakiety promocyjne

Cena brutto Sklep online

Pakiet Starter

w ramach pakietu przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści checkbox,
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies,
 • regulamin Allegro

Regulamin obejmujemy  monitoringiem* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

750,00 Kup online

Pakiet Premium

w ramach pakietu przygotujemy:

 • indywidualny regulamin sklepu dostosowany zarówno do sprzedaży skierowanej do konsumentów jak i przedsiębiorców,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • przykładowe treści checkboxów i klauzul informacyjnych zgodnych z RODO oraz z innymi przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży online,
 • politykę prywatności wraz z treścią informacji o cookies zgodną z RODO,
 • dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (ODO):
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • politykę bezpieczeństwa wraz załącznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenie o poufności, rejestr czynności przetwarzania danych, rejestrem naruszeń),
  • wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych.

Regulamin obejmujemy  monitoringiem* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy.

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin; okres 12 miesiecy liczny jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail; monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

W ramach pakietu Premium przygotowujemy regulamin dla  sklepu oferującego rzeczy ruchome i dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych pod wymogi RODO dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki z o.o., zatrudniającej  do 3 pracowników prowadzącej sprzedaż wyłacznie za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub za pośrednictwem platformy Allegro.

Jeśli zatrudniasz powyżej 3 pracowników lub prowadzisz inną formą działalności, napisz do nas w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

1650,00 Kup online
 

Indywidualne regulaminy sklepów

Cena brutto Sklep online

Indywidualny regulamin sklepu (standard)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży rzeczy ruchomych wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów,
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin.

Okres 12 miesięcy liczony jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail.
Monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowe

430,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (produkty cyfrowe)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży produktów cyfrowych wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów,
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin.

Okres 12 miesięcy liczony jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail.
Monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowe

470,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (dropshipping)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży w formie dropshipping wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów,
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin.

Okres 12 miesięcy liczony jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail.
Monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowe

490,00 Kup online

Indywidualny regulamin sklepu (usługi)

indywidualnie przygotowany regulamin dotyczący sprzedaży usług wraz z załącznikami:

 • sprawdzenie procesu zakupu,
 • indywidualny regulamin sklepu, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom, jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji,
 • sprawdzenie treści zakładek (usługa dotyczy istniejącego sklepu, polega na wskazaniu błędnych zapisów prawnych oraz klauzul niedozwolonych umieszczonych w zakładkach sklepu),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów,
 • monitoring regulaminu* pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w przepisach przez okres 12 miesięcy,

* przez monitoring regulaminu należy rozumieć przesyłanie powiadomienia na podany adres e-mail z informacją o zmianach w przepisach oraz o  klauzulach niedozwolonych, mających wpływ na regulamin.

Okres 12 miesięcy liczony jest od dnia przesłania przygotowanego regulaminu na podany adres e-mail.
Monitoring nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentach bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej.

520,00 Kup online
 

Polityka prywatności

Cena brutto Sklep online

Indywidualna polityka prywatności (sklep internetowy)

 • indywidualnie przygotowana polityka prywatności dla sklepu internetowego wraz z treścią informacji o cookies zgodna z RODO,
 • sprawdzenie treści zakładek (rejestracja, logowanie, kontakt, newsletter),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów, przykładowych treści klauzul informacyjnych.
150,00 Kup online

Indywidualna polityka prywatności (serwis internetowy)

 • indywidualnie przygotowana polityka prywatności dla serwisu internetowego wraz z treścią informacji o cookies zgodna z RODO,
 • sprawdzenie treści zakładek (rejestracja, logowanie, kontakt, newsletter),
 • wskazanie przykładowych treści checkboxów, przykładowych treści klauzul informacyjnych.
250,00 Kup online
 

Ochrona danych osobowych

Cena brutto Sklep online

Pakiet dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych RODO

w ramach dokumentacji przygotujemy:

 • politykę bezpieczeństwa wraz z załacznikami (m.in. wzorem upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenia o poufności, rejestrem czynności przetwarzania danych, rejestrem naruszeń), instrukcję zarządzania system informatycznym, wewnętrzny regulamin ochrony danych osobowych, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). 

W ramach usługi przygotowujemy dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych zgodną z RODO dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki z o.o., zatrudniającej  do 3 pracowników, prowadzących sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub za pośrednictwem platformy allegro.

Jeśli zatrudniasz powyżej 3 pracowników lub prowadzisz inną formą działalności napisz do nas w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

1500,00 Kup online
 

Regulamin Allegro

Cena brutto Sklep online

Indywidualny regulamin sklepu Allegro

Indywidualnie przygotowany regulamin Allegro:

 • indywidualny regulamin sprzedaży na Allegro, dostosowany zarówno do sprzedaży konsumentom jak i przedsiębiorcom,
 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • formularz reklamacji.
220,00 Kup online
 

Znak towarowy

Cena brutto Sklep online

Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

przygotowanie dokumentacji zastrzeżenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP

 • kompletna dokumentacja przygotowana na podstawie dostarczonych informacji
 • wsparcie prawnika na każdym etapie rejestracji

Opłaty urzędowe (za każdą klasę towarową):

 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w pierwszej klasie – 450 PLN
 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w kolejnej klasie – 120 PLN
 • opłata za 10 lat okresu ochronnego za każdą klasę – 400 PLN
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN

Jak należy wnosić opłaty:

 • płatność za przygotowanie dokumentacji przed rozpoczęciem usługi
 • równocześnie z przesłaniem podania do Urzędu Patentowego należy wnieść opłatę urzędową w wysokości 450 PLN za zgłoszenie znaku
 • po wydaniu pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy, do 3 miesięcy należy dokonać płatności za 10 letni okres ochronny w kwocie 400 PLN oraz 90 PLN za publikację

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania.
W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

Jednym z punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i/lub usług, który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, czyli Klasyfikacji Nicejskiej, z dn. 15 czerwca 1957 roku. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

550,00 Kup online
 

Pozostałe

Cena brutto Sklep online

Tłumaczenie dokumentów na j. angielski (przez prawnika)

60,00 Kup online

 

Masz pytania, potrzebujesz innych dokumentów lub pomocy prawnej? Napisz do nas!