BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355

Zastrzeżenie znaku ®

Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP Logo UPRPLogo Registered


Przygotowanie dokumentacji do Urzędu Patentowego RP w cenie 900 PLN* w skład której wchodzi
*cena netto

 • kompletna dokumentacja przygotowana na podstawie dostarczonych informacji
 • wsparcie prawnika na każdym etapie rejestracji

 • Opłaty urzędowe (za każdą klasę towarową):

 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego – 450 PLN
 • opłata za 10 lat okresu ochronego – 400 PLN
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN


 • Jak należy wnosić opłaty:

 • płatność za przygotowanie dokumentacji 900 PLN + VAT - przed rozpoczęciem usługi
 • równocześnie z przesłaniem podania do Urzędu Patentowego należy wnieść opłatę urzędową w wysokości 450 PLN za zgłoszenie znaku
 • po wydaniu pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy, do 3 miesięcy należy dokonać płatności za 10 letni okres ochronny w kwocie 400 PLN oraz 90 PLN za publikację
 • Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania.
  Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania.
  W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

  Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

  Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

  Jednym z punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i/lub usług, który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, czyli Klasyfikacji Nicejskiej, z dn. 15 czerwca 1957 roku. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.
  Napisz do nas i poznaj szczegóły