BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355

Pomoc - często zadawane pytania

Rejestracja znaku towarowego ®

Ochrona danych osobowych

 • Jak długo trwa przygotowanie zgłoszenia zbioru do GIODO?Open or Close

  Odpowiedź:

  Zgłoszenie zbioru do GIODO przygotujemy nawet w 1 godzinę przy wyborze zgłoszenia elektronicznego. W Twoim imieniu wyślemy zgłoszenie z podpisem kwalifikowanym. Od momentu zgłoszenia można już przetwarzać dane osobowe. Istnieje również możliwość przygotowania wniosku gotowego do wysyłki listem na adres GIODO, czas przygotowania do 2 dni roboczych. Jeżeli chcesz otrzymać wniosek szybciej, poinformuj nas o tym.

 • Czy należy zgłosić do GIODO zbiór danych prowadząc sklep lub sprzedaż internetową?Open or Close

  Odpowiedź:

  Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z obowiązku rejestracji zbioru jedynie wówczas, gdy zawarte w nim dane przetwarzane są tylko w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. W sytuacji gdy dane te są wykorzystywane jeszcze w innych celach, ich zbiór podlega rejestracji GIODO.


  Uzasadnienie:

  Co do zasady (art. 40 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o ochronie danych osobowych), każdy administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wyjątki od tej reguły określone zostały w art. 43 ust. 1 ustawy. I tak z obowiązku rejestracji (na podstawie pkt. 8 tego przepisu) wyłączone są zbiory danych przetwarzanych w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jeśli więc umowa-kupna sprzedaży refundowanego towaru wiąże się z wykonywaniem jeszcze innych czynności, takich jak np. składanie i przyjmowanie zamówienia, wystawianie protokołu odbioru refundowanego towaru, to zbiór danych pozyskanych na te potrzeby należy zgłosić do rejestracji GIODO. Nie można bowiem uznać, że administrator danych jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8, gdyż wystawienie faktury to końcowy etap realizacji umowy kupna-sprzedaży i jedynie jeden z wielu celów przetwarzania danych.

 • Czy należy zgłosić do GIODO zbiór danych osób zamawiających newsletter?Open or Close

  Odpowiedź:

  Tak, zbiór danych osób zamawiających za pośrednictwem strony internetowej wiadomości newsletter należy zgłosić do rejestracji GIODO.


  Uzasadnienie:

  Specyfiką Internetu jest to, że aby zamówić newsletter danego serwisu należy wpisać na jego stronie swój adres e-mail, który w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych stanowi dane osobowe. Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnych treści redakcyjnych (newsletter) z założenia podają dobrowolnie swój adres e-mail w serwisie. Pozyskane w ten sposób adresy e-mail stanowią zbiór danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zbiór danych rozumiany jest jako każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Biorąc pod uwagę cel, dla którego dane osobowe są gromadzone oraz jego przeznaczenie, stwierdzić należy, że nie zachodzą w tym przypadku przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy, zwalniające z obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji. Zatem zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać newsletter, należy zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) do rejestracji.