BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355

Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do GIODO

Zgłoszenie zbiorów danych do GIODO

Slyszałeś o obowiązku rejestracji zbiorów danych w GIODO ale nie jesteś pewny czy w prowadzonej przez Ciebie działalności takie zgłoszenie jest wymagane?
Każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe między innymi w celu sprzedaży towaru, jego wysyłki, opracowywania zwrotów itp. powinien dokonać zgłoszenia do GIODO. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i należy go spełnić jeszcze rozpoczęciem właściwej działalności serwisu lub sklepu internetowego. Zgłoszenie do GIODO jest wymagane nawet w sytuacji gdy pozyskujesz jedynie adres e-mail klienta. W celu zarejestrowania zbioru należy wypełnić wniosek, który można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną.

SKORZYSTAJ Z POMOCY PROFESJONALISTÓW JUŻ DZIŚ I ZAPEWNIJ SWOJEJ FIRMIE KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE


Często zadawane pytaniaPRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!

W przypadku braku zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO może zostać nałożona kara grzywny do 50 000 PLN,
ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.

Dokumentacja ODO

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Prawidłowe jej opracowanie wymaga uwzględnienia specyfiki branży, realizowanych zadań i analizy organizacyjnej firmy.

Dokumentacja ODO:

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Oświadczeńa o zachowaniu w poufności danych
 • Upoważnieńa do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Wzory umowy powierzenia danych osobowych
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności – dokument umieszczany na stronie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i udostępniane.

  Polityka prywatności z reguły zawiera informacje na temat:

 • jakie dane są zbierane od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas np. rejestracji
 • w jaki sposób są wykorzystywane, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom
 • w jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem
 • w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika
 • w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników